Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11

Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 1Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 2Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 3Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 4Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 5Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 6Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 8Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 9Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 10Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 12Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 13Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 14Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 15Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 16Ảnh chính thức phim The Hunger Games: Mockingjay part 1 ra mắt vào ngày 21 tháng 11 17

Bộ phim The Hunger Games: Mockingjay Part 1 - Đấu Trường Sinh Tử: Húng Nhại Phần 1 - 2014 sẽ được ra mắt ngày 21 tháng 11 năm 2014