Bộ phim xoay quanh một đoàn thám hiểm vũ trụ phát hiện được một lỗ hổng trong không gian để du hành xuyên đến những hành tinh mới và tìm kiếm hy vọng cho loài người.

Bộ phim xoay quanh một đoàn thám hiểm vũ trụ phát hiện được một lỗ hổng trong không gian để du hành xuyên đến những hành tinh mới và tìm kiếm hy vọng cho loài người.

Interstellar ra mắt vào ngày 07 tháng 11 này


Ảnh trong phim Interstellar của Christopher Nolan's sắp chiếu 1

Ảnh trong phim Interstellar của Christopher Nolan's sắp chiếu 2

Ảnh trong phim Interstellar của Christopher Nolan's sắp chiếu 3

Ảnh trong phim Interstellar của Christopher Nolan's sắp chiếu 4

Ảnh trong phim Interstellar của Christopher Nolan's sắp chiếu 5

Ảnh trong phim Interstellar của Christopher Nolan's sắp chiếu 6

Ảnh trong phim Interstellar của Christopher Nolan's sắp chiếu 7