Bộ phim Serena sẽ được ra mắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2015

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 1

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 2

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 3

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 4

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 5

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 6

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 7

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 8

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 9

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 10

Hình ảnh trong phim Serena với sự góp mặt của Bradley Cooper và Jennifer Lawrence 11

Xem Trailer: Serena - 2015 - Official Trailer

Bộ phim Serena sẽ được ra mắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2015