Bộ phim xoay quanh một đoàn thám hiểm vũ trụ phát hiện được một lỗ hổng trong không gian để du hành xuyên đến những hành tinh mới và tìm kiếm hy vọng cho loài người.

Bộ phim xoay quanh một đoàn thám hiểm vũ trụ phát hiện được một lỗ hổng trong không gian để du hành xuyên đến những hành tinh mới và tìm kiếm hy vọng cho loài người.

Interstellar ra mắt vào ngày 07 tháng 11 này


Một số poster phim Interstellar ra mắt vào ngày 07 tháng 11 này 1Một số poster phim Interstellar ra mắt vào ngày 07 tháng 11 này 2Một số poster phim Interstellar ra mắt vào ngày 07 tháng 11 này 3Một số poster phim Interstellar ra mắt vào ngày 07 tháng 11 này 4