Để chứng tỏ với người chủ cũ của mình, một thuyền trưởng với sự hậu thuẩn của những kẻ sấu đã lấy tàu ngầm để dò tìm dưới biển đen để tìm vàng.

Để chứng tỏ với người chủ cũ của mình, một thuyền trưởng với sự hậu thuẩn của những kẻ sấu đã lấy tàu ngầm để dò tìm dưới biển đen để tìm vàng.

Bộ phim Black Sea - Biển Đen - 2015 sẽ được ra mắt ngày 23 tháng 01 năm 2015


Poster của phim Black Sea - Biển Đen ra mắt năm 2014 1