Gotham là series phim truyền hình dựa trên các nhân vật DC Comics. Phim kể về thủa ban đầu vào nghề của thanh tra James Gordon và giai đoạn đầu tiên hình thành cậu thiếu niên Batman cũng như vô số kẻ thù của Batman như Penguin, Riddler, Catwoman, Two-Face, Joker và Poison Ivy.

Gotham là series phim truyền hình dựa trên các nhân vật DC Comics. Phim kể về thủa ban đầu vào nghề của thanh tra James Gordon và giai đoạn đầu tiên hình thành cậu thiếu niên Batman cũng như vô số kẻ thù của Batman như Penguin, Riddler, Catwoman, Two-Face, Joker và Poison Ivy.


Poster và baner series phim Gotham 1Poster và baner series phim Gotham 2Poster và baner series phim Gotham 3

Poster và baner series phim Gotham 4

Poster và baner series phim Gotham 5

Poster và baner series phim Gotham 6

Poster và baner series phim Gotham 8

Poster và baner series phim Gotham 9

Poster và baner series phim Gotham 11

Poster và baner series phim Gotham 12

Poster và baner series phim Gotham 13

Poster và baner series phim Gotham 14