Screenshot phim Paddington 1Screenshot phim Paddington 2Screenshot phim Paddington 3Screenshot phim Paddington 4Screenshot phim Paddington 5

Bộ phim Paddington sẽ được ra mắt ngày 25 tháng 12 năm 2014