Tại sự kiện Comic con 2014 vừa qua Marvel đã chính thức công bố một số ảnh poster của Avengers: Age of Ultron, bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 01 tháng 05 năm sau.

Tại sự kiện Comic con 2014 vừa qua Marvel đã chính thức công bố một số ảnh poster của Avengers: Age of Ultron

Các tin tức khác về phim Avengers: Age of Ultron:

 Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 1Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron2Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 3Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 001Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 002Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 003Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 004

Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 123

Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 011

Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 0001Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 0002Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 0003Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron 0004

Thêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron newsThêm bộ ảnh poster chính thức của Avengers: Age of Ultron amor

The Avengers: Age of Ultron sẽ ra mắt vào ngày 01 tháng 05 năm sau.