Sau Red Skull, Arnim Zola và Baron Strucker, Baron Helmut Zemo (do Daniel Brühl thể hiện) sẽ là đối thủ kế tiếp của Captain America. Chính “Scarlet Witch” Elizabeth Olsen đã xác nhận tin này. Còn Crossbones, dù vẫn đóng vai trò quan trọng trong phim, vẫn tiếp tục vị trí phản diện số hai.

Sau Red Skull, Arnim Zola và Baron Strucker, Baron Helmut Zemo (do Daniel Brühl thể hiện) sẽ là đối thủ kế tiếp của Captain America. Chính “Scarlet Witch” Elizabeth Olsen đã xác nhận tin này. Còn Crossbones, dù vẫn đóng vai trò quan trọng trong phim, vẫn tiếp tục vị trí phản diện số hai.

Baron Zemo là trùm cuối trong Captain America: Civil War 1

Về nhân vật phản diện chính, tiếp bước người cha Heinrich, Helmut Zemo đã trở thành đối thủ của Captain America và đồng minh từ những năm 1970. Hắn là người đã biến Bucky Barnes thành Winter Soldier. Trong khi Captain đang mâu thẫn với Tony Stark, Zemo có thể lợi dụng tình hình để chống phá các siêu anh hùng.

Mưu đồ bất chính của Baron Zemo sẽ được tiết lộ khi Captain America: Civil War ra rạp từ 6/5/2016.