Trong một nỗ lực vắt sữa 'Biệt đội bắt ma', Sony tiếp tục đưa câu chuyện này lên mặt trận hoạt hình. Mặc dù, cách đây 2 tuần, đại diện của Sony đã lên tiếng từ chối nhưng theo lời tình báo, sản phẩm hoạt hình đang được phát triển bí mật. Cũng nằm trong tin nội bộ: Khác với phiên bản live-action, phim hoạt hình được kể dưới góc nhìn của một con ma.

Trong một nỗ lực vắt sữa 'Biệt đội bắt ma', Sony tiếp tục đưa câu chuyện này lên mặt trận hoạt hình. Mặc dù, cách đây 2 tuần, đại diện của Sony đã lên tiếng từ chối nhưng theo lời tình báo, sản phẩm hoạt hình đang được phát triển bí mật. Cũng nằm trong tin nội bộ: Khác với phiên bản live-action, phim hoạt hình được kể dưới góc nhìn của một con ma.

Ghostbusters: Tiếp tục được Sony chuyển thể thành hoạt hình 1

Thành công của 'Ghostbusters' trong năm 1984 đã khai đẻ ra thêm 2 phim hoạt hình ăn theo 'Real Ghostbusters' và 'Extreme Ghostbusters'. Tuy nhiên, vì hạn chế của công nghệ thời đó, các phim hoạt hình bị giới hạn ở 2 chiều hiển thị. Với công nghệ hiện tại, nhiều khả năng hoạt hình mới của 'Ghostbusters' sẽ là hoạt hình 3D đầu tiên của thương hiệu.

Ngày 15/7/2016, 'Ghostbusters' phiên bản nữ của Paul Feig sẽ ra rạp.