Jeremy Renner phát biểu rằng Hawkeye không chết trong Avengers: Age of Ultron, anh ấy đã nói điều đó trong Larry King. Tôi đoán nỗi lo lắng về việc Hawkeye chết bằng một cách nào đó có liên quan đến phát bắn cuối phim Kỷ nguyển Ultron trong cảnh Comic-Con Marvel

Hawkeye không chết trong Avengers: Age of Ultron 1

Jeremy Renner phát biểu rằng Hawkeye không chết trong Avengers: Age of Ultron, anh ấy đã nói điều đó trong Larry King. Tôi đoán nỗi lo lắng về việc Hawkeye chết bằng một cách nào đó có liên quan đến phát bắn cuối phim Avengers: Age of Ultron trong cảnh Comic-Con Marvel, nhưng tôi cho rằng tất cả chúng ta đều cho rằng đó sẽ chỉ là một kết quả trong mơ hoặc sự tưởng tượng của Scarlet Witch. Thêm vào đó Renner vừa nói rằng anh ấy có thể sẽ xuất hiện trong phim Captain America 3, vâng, có thời gian làm thay đổi Infinity Stones, nhưng tôi vẫn nghĩ Cap 3 công chiếu sau Avengers: Age of Ultron.

Marvel sẽ khởi chiếu Avengers: Age of Ultron ngày 01 tháng 5 năm 2015