Hình ảnh này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Jesse Eisenberg có mái tóc hoàn toàn khác với mái tóc thường thấy của ông, và ngưới ta nghĩ ngay rằng đó là một bộ tóc giả, và họ cũng nhận ra Eisenberg hiện đang quay phim Batman V. Superman: Dawn of Justice và kết luận rằng nhân vật Le

Một người dùng Twitter tên Nicole Yioupis đã tiết lộ một vài thông tin về nam diễn viên gạo cội Jesse Eisenberg, nam chính phim The Social Network trên tài khoản cá nhân của mình.


Jesse Eisenberg đội tóc giả đang đóng lex luthor trong Bat man V Superman 1


Hình ảnh này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Jesse Eisenberg có mái tóc hoàn toàn khác với mái tóc thường thấy của anh, và ngưới ta nghĩ ngay rằng đó là một bộ tóc giả, và họ cũng nhận ra Eisenberg hiện đang quay phim Batman V. Superman: Dawn of Justice và kết luận rằng nhân vật LexLuthor của nam diễn viên sẽ trọc đầu trong phim.

Sau đó MTV cũng đã khẳng định với mọi người.

Lex luthor được nhìn nhận theo rất nhiều cách, nhưng nếu các bạn lo lắng rằng Luthor sẽ không trọc đầu trong phim, thì các bạn có thể dừng lại được rồi. Trong trường hợp tệ nhất, thì anh ta sẽ đợi một bộ tóc giả. Và chúng ta sẽ thấy một Lexluthor tóc thẳng trong phim.

Batman v Superman: Dawn of Jutice sẽ được công chiếu vào ngày 25 tháng 03 năm 2016.