Sau tháng 7, nhà làm phim Kevin Smith tiết lộ Công ty Weinstein đã đồng ý tài trợ cho phim Clerks III, buộc ông phải lựa chọn nguồn tài trợ cho bộ phim trước sự lẩn tránh gần đây nhất của Dante Randall. Trong mối nghi ngờ, ông Smith cho biết là ông đam tìm cách đảm bảo tài chính cho bộ phim, một nguồn tài chính không nhỏ cho bộ phim Tusk- bộ phim mới nhấ

Sau tháng 7, nhà làm phim Kevin Smith tiết lộ Công ty Weinstein đã đồng ý tài trợ cho phim Clerks III, buộc ông phải lựa chọn nguồn tài trợ cho bộ phim trước sự lẩn tránh gần đây nhất của Dante Randall. Trong mối nghi ngờ, ông Smith cho biết là ông đam tìm cách đảm bảo tài chính cho bộ phim, một nguồn tài chính không nhỏ cho bộ phim Tusk- bộ phim mới nhất của ông.


Kevin Smith phải đảm bảo tài chính cho dự án phim Clerks 1


Đạo diễn Smith trả lời trong bài phỏng vấn mới nhất với tạp chí Hollywood Babble-On.

“phim Tusk là cầu nối để tôi làm phim Clerks III,” “Bởi vì nhờ có phim Tusk mà tôi mới có đủ tài chính để làm phim Clerks III. Một năm trước tôi đã rất cố gắng làm phim Clerks III nhân kỷ niệm lần thứ 20 trong tuyệt vọng - Tôi đã vô cùng buồn chán khi không thể tìm được nguồn tài trợ cho bộ phim, nhưng dự án phim Tusk tôi đã tìm kiếm được nguồn tài trợ cho đứa con tinh thần của tôi. “Mọi người đều nói là tôi đa hoàn toàn thất bại khi tìm kiếm nguồn tài trợ cho Clerks III. Vì thế đừng bao giờ tin tưởng những người luôn hỏi rằng, câu chuyện của bạn sẽ được tiếp tục như thế nào, nếu các bạn biết câu chuyện của mình thì hãy tự viết câu chuyện của riêng mình đi.”