Một người lính trẻ vô tình bị bỏ rơi bởi đơn vị của mình trong sau một cuộc bạo động trên đường phố của Belfast vào năm 1971.