Một người mẹ độc thân di dời cả gia đình mình về ngôi nhà mới để chữa bệnh cho người con trai mà không biết lịch sử ngôi nhà đã bị ma ám.