Ba thanh niên bang Texas trốn chạy hy vọng thoát khỏi bế tắc nhưng họ lại bị lôi kéo vào vụ cướp.