Tuyết vọng, cháy túi và mất phương hướng, bốn sinh viên năm cuối đã tổ chức một buổi từ thiện giả để biển thủ tiền cho việc đóng học phí

Bộ phim Believe Me - Hãy Tin Tôi - 2014 sẽ được chiếu vào ngày 26 tháng 9 năm 2014