Birdman - 2014 - Official International Trailer

Bộ phim Birdman (Người Chim) sẽ được khởi chiếu vào ngày 17 tháng 10 năm 2014