Để chứng tỏ với người chủ cũ của mình, một thuyền trưởng với sự hậu thuẩn của những kẻ sấu đã lấy tàu ngầm để dò tìm dưới biển đen để tìm vàng.