Bộ phim Cymbeline kể về cuộc chiến giữa cảnh sát bẩn và một băng đảng thuốc phiện

Bộ phim sẽ được công chiếu vào ngày 23 tháng 1 năm 2015