Bộ phim Focus sẽ được ra mắt ngày 27 tháng 02 năm 2015