Henchmen nói về một cậu bé lau bảo tàng một lần vô tình cậu có được bộ giáp biến cậu thành một người có rất nhiều sức mạnh

Bộ phim Henchmen sẽ được công chiếu vào năm 2016