Nhìn lại các dự án trong Marvel Phase 1 & 2 từ Comic-Con 2014 Video được tổng hợp từ các bộ phim : Iron Man, The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: The First Avenger, The Avengers, Iron Man Three, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier  Guardians of the Galaxy