Một chàng trai trẻ làm công việc săn tin tình cờ gặp tội phạm thế giới ngầm của  Los Angeles.