Trong thời đại suy thoái ở North Carolina, công ty gỗ của George Pemberton trở nên phức tạp khi nó được biết rằng người vợ của mình, Serena không thể sinh con.

Bộ phim Serena sẽ được ra mắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2015