The Guest nói về David một người lính tự giới thiệu mình với gia đình Peterson, khẳng định rằng anh là bạn của con trai họ, người mà đã chết trong quá trình làm nhiệm vụ. Sau khi chàng trai trẻ được chào đón ở gia đình họ, hàng loạt tai nạn chết chóc liên quan đến sự có mặt của anh ấy.

Bộ phim The Guest sẽ được khởi chiếu vào ngày 17 tháng 9 năm 2014