Giàu có và không có mục đích, Conrad Valmont sống một cuộc sống giải trí có uy tín ở Manhattan Hotel của cha mẹ. Trong vòng một tuần, anh bị đuổi ra khỏi nhà, bị tước quyền hưởng di sản, và ... gặp rắc rối trong tình yêu.