Ghi lại của đời sống Louis Zamperini, vận động viên chạy bộ ở Thế vận hội người bị giam giữ trong Đệ nhị thế chiến.