Bộ phim Whiplash nói về một tay trống trẻ đấu tranh với mọi khó khăn và áp lực để trở thành tay trống jazz hàng đầu.